Ren

 Renpar pa fjall i sno

Renen rör sig i flock över stora områden i norra Sverige. De lever både i skogen och på fjället och lever mestadels på bla lavar, gräs, örter och svamp. Renkött är väldigt mört och rikt på mineraler. Reninnerfilé är bland det finaste kött man kan få tag på.

Det finns ungefär 260.000 renar i Sverige. Renskötseln sköts av samerna på ungefär samma sätt som de gjort sedan 1700-talet och är inte bara ett yrke utan lika mycket ett sätt att leva.

Ren är det enda hjortdjur där både hanar och honor har horn.

Renslakt: September till April

Köp renkött